Žiadosť o zmenu e-mailu.

Dôležité: Tento kontaktný formulár nie je automatizovaný. To znamená, že po odoslaní e-mailu Ti nebude automaticky zmenená emailová adresa, ale musíme Ti ju zmeniť ručne my. Preto Ťa prosíme, aby si odoslal/a len jeden e-mail.
CHCEM POŽIADAŤ O zmenu e-mailu